Menu Zavřeno

Petice za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku

 

Chceme podporovat konstruktivní diskuzi o tomto tématu. Chceme dávat prostor všem názorům, zároveň však chceme stavět na faktech a doložených informacích.

Informace a dokumenty

Článek do Fryštáckých listů – 3. díl / 20. 8. 2018

(Nebyl zveřejněn. Vyjádření šéfredaktora: „Po dohodě rady nebudou ve Fryštáckých listech (v září a říjnu) zveřejněny žádné další příspěvky, jejichž pisateli by byly kandidující osoby nebo by se jejich příspěvky týkaly voleb nebo volebního programu.“)

Dopis Státnímu pozemkovému úřadu / 16. 8. 2018

Fryštácké listy 08/2018

Reakce na článek „MYSTIFIKACE OBČANŮ…“

Fryštácké listy 06/2018

Článek IDNES / 23. 5. 2018

Reakce na průvodní dopisy

Text petice a průvodní dopisy

Veřejná nabídka nemovitých věcí – Úřední deska města Fryštáku

(Vyvěšeno dne 19. 4. 2018)