Menu Zavřeno

Cyklostezka Zlín–Fryšták(–Holešov)

Základní idea

 • Cílem projektu je zadání vyhledávací studie (přílohy Územního plánu měst) zastupitelstvy měst Fryštáku a Zlína.
 • Chceme prosadit  variantu cyklostezky podél Fryštácké přehrady s potenciálem pokračování směrem na Holešov:
  • bezpečná dopravní obslužnost – např. pro lidi, kteří chtějí dojíždět do práce
  • možnost cyklistického propojení dalších obcí v údolí
  • turistický potenciál – příroda, výlety, relaxace
  • možnost doplnění o edukativní rozměr: „Cyklostezka do pravěku“

Idea „Cyklostezka do pravěku“

Víte, že film Cesta do pravěku se natáčel v okolí Fryštácké přehrady?

 • V části cyklostezky podél Fryštácké přehrady je možné vytvořit edukativní zastávky s tématem filmů Karla Zemana.
 • Zastávky je možné doplnit naučnými panely o místní přírodě.

Projektový tým

Mgr. Roman Lauterkranc – vedoucí projektového týmu
Jaroslav Faksa
Ing. David Kozubík
MUDr. Jakub Navrátil


Informace a dokumenty

Studie cyklodopravy na území města

Studie mapuje možné varianty cyklostezek z intravilánu Fryštáku po hranice zlínského extravilánu. V roce 2016 ji nechala zpracovat Rada města Fryštáku. Studie nebyla v rámci zastupitelstva řádně komunikována, vyhodnocena, nevznikly na jejím základě žádné další úkoly.

Budeme usilovat o další komunikaci, hledat nové spojence mezi zlínskými občany a politiky a podnikat kroky ohledně realizace cyklistického spojení z Fryštáku do Zlína.