Menu Zavřeno

Cyklostezka Zlín–Fryšták

Informace a dokumenty

Studie cyklodopravy na území města

Studie mapuje možné varianty cyklostezek z intravilánu Fryštáku po hranice zlínského extravilánu. V roce 2016 ji nechala zpracovat Rada města Fryštáku. Studie nebyla v rámci zastupitelstva řádně komunikována, vyhodnocena, nevznikly na jejím základě žádné další úkoly.

Budeme usilovat o další komunikaci, hledat nové spojence mezi zlínskými občany a politiky a podnikat kroky ohledně realizace cyklistického spojení z Fryštáku do Zlína.