Menu Zavřeno

Naše projekty

Ochrana životního prostředí

Velmi důležité téma, které se dotýká nás všech a stěžejní pro život našich potomků v budoucnosti.

Máte-li zájem spolupracovat, napište nám. Jsme otevřeni všem názorům a podnětům, hledáme cesty, které by přispěly k lepšímu stavu naší přírody. Projektový tým: Michaela Nutilová, Hana Černá, Dita Rubešová a další spoluobčané Fryštáku.

Cyklostezka Zlín–Fryšták

Prohlédněte si dokumenty k možným variantám řešení cyklodopravy do Fryštáku.

Složení projektového týmu: Roman Lauterkranc (vedoucí), Jaroslav Faksa

 

Petice „Žaba“

Přečtěte si dokumenty a články k Petici za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku.

Chceme podporovat konstruktivní diskuzi o tomto tématu. Chceme dávat prostor všem názorům, zároveň však chceme stavět na faktech a doložených informacích.

Garant projektu: Roman Lauterkranc

 

Ochrana životního prostředí ve Fryštáku a okolí

Složení projektového týmu: Michaela Nutilová (vedoucí), Dita Rubešová, Hana Černá, Eva Jurčíková, Kristýna Kopecká

 

Podpora realizace stávajícího projektu Andrýskovy stezky

Složení projektového týmu: Alois Langer (vedoucí), Bohuslav Komín, Viktor Slezák.