Menu Zavřeno

Dolní Ves v bahně a prachu, město situaci nezvládá

Jak asi víte, v Dolní Vsi se právě staví dálniční most. A pro nás, kdo v této části Fryštáku bydlíme, to znamená přijmout nepříjemnosti, které takovou stavbu vždy provázejí. Jednou z těch hodně nepříjemných okolností je prašnost, která by ale mohla být výrazně menší, kdyby na tom vedení města záleželo a kdyby využilo svých možností.

Podle zákona by měla totiž sama stavební firma zajistit úklid a umytí vozovky, kterou při práci znečistila. Náš stavebník, kterého se tato povinnost týká, ale ještě nikdy cestu pořádně nevyčistil. V obytné zóně města používá čistící kartáč zapřažený k traktoru. Kotouč se točí, bahno se přitom maže ke krajnici vozovky a po zaschnutí nákladní auta stavebníka tuto hmotu znova víří ze znečištěných vozovek přímo do obytné zóny města.  Technologie je nevhodná a k lidskému zdraví naprosto bezohledná. Cynická.

Prach tedy vzniká v Dolní Vsi ze dvou důvodů. Jednak přirozeně, jako součást probíhající stavby, a pak z důvodu shora popsané cynické technologie, respektive proto, že stavebník nedodržuje zákon.

A co na to město? Nic, co by stálo za řeč. Přístup politické reprezentace Fryštáku je v této věci bohužel pasivní. Neúčinný. Vedení radnice nevyužívá svých kompetencí k řešení situace, což vyplynulo ze zasedání zastupitelstva dne 20.3.2023.

Co by tedy mělo město udělat, kdyby chtělo jednat správně a životní prostředí v zatížené lokalitě chránit? Například by mělo okamžitě omezit rychlost v Dolní Vsi, aby auta prach tolik nevířila. Týká se to především vozů nad 3,5 tuny.

Dál by mělo podat podněty k prošetření přestupků stavebníka. Spolupracovat s nějakou renomovanou advokátní kanceláří a jejím prostřednictvím problémy řešit. Nemá přece smysl ještě naivně doufat, že stavebník dálnice, který je schopný jezdit Přehradní ulicí silničním válcem a způsobit vibracemi malé zemětřesení (otřesy, které vám rozcinkají sklenice v kuchyni), se sám od sebe stane zítra lepším pracovníkem a začne ctít zákony. Že stavebník, který je schopen o půlnoci stěhovat vrtnou věž v celé délce Přehradní ulice a budit lidi pronikavou akustickou signalizací, neudělá zítra nic podobného nebo horšího.

Advokát města by měl již podat stížnost u Ministerstva dopravy ČR, které reprezentuje příslušný dozorový orgán.

To vše jsou kroky, které ale město bohužel nedělá, přesto, že by mu v důsledku sjednaly vyšší vážnost a respekt. A nakonec jistě vedly k nápravě, tedy lepšímu vzduchu, který dýchají jeho obyvatelé.

To, že radní žádné účinné kroky nepodnikají, naopak vyvolává pochybnosti o jejich kompetenci. Anebo, ještě hůř, podezření, že je zdraví lidí ve Fryštáku vůbec nezajímá.

Roman Lauterkranc

23.3.2023