Menu Zavřeno

Jak na systém MESOH v běžném životě? Pracovní setkání s Jaroslavem FAKSOU v Ekocentru Na Pasece Velíková.

V listopadu loňského roku jsme požádali našeho kolegu Jardu Faksu o vhled do systému Mesoh. Troufáme si říct, že jako jeden z mála Fryštačanů se v systému umí téměř dokonale orientovat. Díky jeho analytickým schopnostem nám na pracovním setkání ukázal, jak se vyznat ve vlastním odpadovém účtu, co sledovat nebo co dělat jinak, aby se do budoucna mohlo zlepšit bodové ohodnocení osobních odpadových účtů. Bylo to velmi zajímavé a obohacující setkání, v podstatě takové zkušební, abychom zjistili, zda by mělo smysl podobnou besedu uskutečnit i pro širší veřejnost. Schůzky se zúčastnili také dva zastupitelé PFS – radní Antonín Rektořík a předseda Finančního výboru Tomáš Černý. Ten následně pozval pana Faksu na schůzi Finančního výboru, aby znovu zopakoval jeho členům a hostům to, co na našem pracovním setkání. Na základě těchto a dalších podkladů od Mesoh, doporučil Finanční výbor Zastupitelstvu města Fryštáku, aby poplatek pro rok 2023 zůstal stejný a zaměřit se na osvětu obyvatel Fryštáku. Tedy jak pracovat s Mesohem v běžném životě a zároveň hledat řešení, která vyplynou při konkrétních problémech.

Došlo ke schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platné od 1. 1. 2023.

https://www.frystak.cz/samosprava/poplatky/

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 2/2022/IX ze dne 12. 12. 2022:

Bod č. 5 Návrh na vydání OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

https://www.frystak.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta-frystaku/zapisy-zmf/