Menu Zavřeno

Podněty rodičů žáků základní školy a legitimity Školské rady

19.6.2019 jsme na jednání Zastupitelstva města Fryštáku předali dva podněty zřizovateli  Základní  školy ve Fryštáku, respektive Radě města Fryštáku.

Věc se týká podnětů rodičů žáků základní školy a legitimity Školské rady

Podněty jsou dostupné z níže uvedeného odkazu:

CCF24062019

CCF24062019_0001