Menu Zavřeno

Výbor pro životní prostředí

V rámci řádného bodu zastupitelstva jsme navrhli zřízení politické pracovní skupiny za účelem přípravy vzniku Výboru pro životní prostředí, jako nového orgánu při Zastupitelstvu města Fryštáku. Neuspěli jsme.

U Z 4/2019/VIII/15c.a)
ZMF iniciuje sestavení pracovní skupiny za účelem přípravy vzniku nového politického
orgánu samosprávy – Výboru pro životní prostředí při ZMF a pověřuje sestavením a vedením
pracovní skupiny členku ZMF paní Michaelu Nutilovou, DiS.
Pro: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing.
P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina,
Bc. I. Staňková) Zdrželo se: 2 (Ing. K. Zlámalík, P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15c.a) nevzniklo.

U Z 4/2019/VIII/15c.b)
Michaela Nutilová, DiS., zorganizuje pracovní skupinu složenou z kandidátů volebních stran
tak, aby každá volební strana byla v pracovní skupině zastoupena personálně rovným dílem.

Stránka číslo 41/45 Z 4/2019/VIII

Pro: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing.
P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina,
Bc. I. Staňková) Zdrželo se: 2 (Ing. K. Zlámalík, P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15c.b) nevzniklo.

U Z 4/2019/VIII/15c.c)
Pracovní skupina projedná a společně navrhne pracovní program, jednací řád, seznam členů
a jméno předsedy budoucího Výboru pro životní prostředí při ZMF pro období 2019-2022, a
návrh předloží ZMF ke schválení.
Pro: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing.
P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina,
Bc. I. Staňková) Zdrželo se: 2 (Ing. K. Zlámalík, P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15c.c) nevzniklo.