Menu Zavřeno

Máme na co navazovat

Ve volebním období 2014–2018 jsem se zapojil do práce pro město Fryšták na více úrovních, abych se co nejrychleji seznámil s chodem samosprávy i úřadu. Dostal jsem příležitost pracovat jako zastupitel, radní, předseda finančního výboru, IT komise a člen tiskové komise. Věcí, které se podařilo prosadit, není mnoho a nejsou pro běžného občana lehce postřehnutelné, ale o to více si jich cením.

Jako zastupiteli se mi podařilo prosadit změny jednacího řádu zastupitelstva, které přinesly:

  • jmenovité hlasování
  • on-line přenos bez záznamu
  • podklady zastupitelům s předstihem 5 dní na datovém uložišti
  • anonymizaci a vyvěšení zápisu z jednání ZMF na webu města do 10 dní

Dále jsme společně s Bohuslavem Komínem a Jiřím Sadilou rozhodujícím způsobem ovlivnili způsob tvorby Strategického plánu města. Prosadili jsme skutečnou participaci občanů na tvorbě tohoto dokumentu.

V roli radního s kompetencí pro transparentnost a neziskový sektor, se mi podařilo:

  • Realizovat setkávání zástupců fryštáckých neziskových organizací, kteří formulovali společné priority v oblasti rozvoje zázemí neziskového sektoru. Byly jimi kino, sokolovna, Žaba, fotbalové hřiště.
  • Prosadit zástupce fryštáckých neziskových organizací do grantových komisí v jednotlivých letech.

Za podpory členů Finančního výboru se nám podařilo prosadit narovnání nájmů nebytových prostorů v majetku města. Došlo také k narovnání pronajímaných výměr ve Zdravotním středisku a v Domě s byty pro důchodce. Prosadili jsme si povinnost úředníků zveřejňovat výzvy a veřejné zakázky nad 100 000 Kč bez DPH na webu města s avízem pro členy Finančního výboru.

V oblasti IT jsme za tři roky (než jsme byli zrušeni) stihli aktualizovat grafickou podobu webu města, včetně zlepšení přehlednosti na úřední desce a vytvoření kalendáře akcí na titulní stránce. Nastavili jsme sledování návštěvnosti městského webu. Také jsme zajistili fotodokumentaci města pro potřeby digitální komunikace a ušetřili desítky tisíc korun zajištěním on-line přenosů jednání zastupitelstva vlastními silami. Za to velký dík Jendovi Görigovi.

V rámci členství v Tiskové komisi jsme se s Bohuslavem Komínem podíleli na tvorbě pravidel – Zásady zpracování a vydávání Fryštáckých listů. (Která bohužel nejsou aktuálně dodržována.) Přesoutěžili jsme dodavatele tisku a grafického zpracování Fryštáckých listů, čímž jsme zjistili, kolik která služba stojí.

Část úkolů zůstala rozpracována. Byla by škoda se k nim po volbách nevrátit.

Tomáš Černý
Tomáš Černý