Menu Zavřeno

Ing. Tomáš Černý

Pořádáním farmářských trhů, festivalu Fair Play nebo realizací Ekocentra můžu aktivně šířit ve veřejném prostoru myšlenky z oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu, transparentnosti nebo adaptace na změnu klimatu a posouvat přístup společnosti k těmto tématům. Ale být zastupitelem znamená převzít odpovědnost a změny skutečně realizovat.

První politické zkušenosti 2010 -2014

První politické zkušenosti jsem nasbíral v roce 2010 během komunálních voleb. V programu za stranu Zelených jsem mimo jiné sliboval farmářské trhy a podporu alternativních směrů ve vzdělávání. Trhy se ve Fryštáku úspěšně konaly čtvrtletně po dobu sedmi let. K alternativnímu vzdělávání mě přivedly až děti, které prošly lesní školkou. O sedm let později jsem se podílel na projektu vybudování nového zázemí pro lesní školku a vzniku nového ekocentra ve Velíkové.

Zastupitelem a radním 2014 – 2018

Opravdové setkání s komunální politikou přišlo až v roce 2014 úspěchem kandidátky Nezávislých. Zisk čtyř mandátů mi umožnil zasednout v radě města, vedl jsem finanční výbor, IT komisi a byl jsem členem tiskové komise. Naivita a nulové vyjednávací zkušenosti vedly k tomu, že čím větší silou jsem prosazoval některé z programových bodů, o to s větším protitlakem jsem se potýkal. Během čtyř let jsem nasbíral řadu cenných zkušeností.

Realizace stavby Ekocentra 2017 – 2022

Ve volbách v roce 2018 už jsem věděl, že je čas se upozadit a od dění na radnici si odpočinout. Potřeboval jsem se seberealizovat v něčem smysluplném… Po navázání blízké spolupráce s vedením lesní školky Na Pasece jsem se rozhodl pro stavbu nového zázemí lesní školky, ekocentra a profesionální kuchyně. Finální kolaudace proběhla v únoru 2022. Stavba byla oceněna oceněními Zelená střecha roku 2021 a Adapterra Awords 2021. Kuchyň je aktivně zapojena do projektu Zkutečně zdravá škola.

Moje téma v rámci Akčního plánu:

  • Transparentnost
  • Adaptace na změnu klimatu