Menu Zavřeno

Krajinou domova

Spolupráce s odborníky a všemi, kdo se chtějí zapojit

Když měl ve Fryštáku besedu Vladimír Kořen, hovořil mimo jiné také o tom, že v komisích města Říčany pracují odborníci v daném oboru. Lidé s praxí, kteří své zkušenosti mohou předat k rozkvětu a stabilitě svého města. Již delší dobu nás problematika městské zeleně zajímá a není nám lhostejná. Rozhodli jsme se proto, že po volbách chceme iniciovat vznik komise pro životní prostředí.

Vnímáme, že v dnešní době „rychlých změn“ je na místě se více do hloubky zabývat přístupem ke krajině jako celku a hledat cesty ke zlepšení našeho životního prostředí. Našim cílem je, aby v komisi či výboru byli také odborníci, kteří této problematice rozumí a mohou tak představitelům obce předkládat návrhy, které budou do budoucna mít příznivý dopad pro nás všechny. Z globálního pohledu, nejen pro naše město, ale potažmo pro celou naši planetu.

Fryšták je menší město, ale věřím, že i u nás máme hodně schopných, moudrých a vzdělaných lidí, kteří by měli chuť pomoci k rozvoji svého města, ale dosud k tomu neměli příležitost. Spolupráce se může týkat i jiných oblastí našeho soužití a každý člověk do týmu se počítá! Neváhejte se s námi spojit a spolupracovat, ať jste STUDENT, PRACUJÍCÍ nebo SENIOR. Každý vnese něco svého, podle svých možností a MEZIGENERAČNÍ PROPOJENÍ má právě své kouzlo v rozmanitosti a bude se tak pamatovat na POTŘEBY LIDÍ V KAŽDÉM VĚKU. Aktivní přístup se samozřejmě dá rozdělit do více rovin, ale protože máme svá zaměstnání, děti, práci kolem domu, koníčky, může to být složitější.


Letecký snímek Fryštáku a okolí z roku 1950 (zdroj: kontaminace.cz)

Velmi jsem ocenila slova jednoho moudrého muže, který mi napsal:

„Bohužel jsem dost letitý a vidím, kde dříve rostly celé sady ovocných stromů, stromořadí kolem cest a vzrostlé lípy u chalup, remízky a meze plné kvetoucích plevelů. Nyní zůstaly jen přestárlé trosky, ostatní se zastavělo chatkami, u domů začaly lípy stínit, aleje se také nevysazují a o zadržování vody v přírodě se bude ještě hodně dlouho jenom mluvit.“

Jsem přesvědčena o tom, že v jeho slovech je hluboká pravda a máme hodně na čem pracovat, abychom přírodě pomohli vrátit to, co nám celý život poskytuje.

Setká­vání lidí, kteří chtějí na této věci pracovat, již započala. Máte-li chuť se přidat, napište nám, jste vítáni. Mimo jiné plánujeme projekt k výsadbě stromů ve Fryštáku a vaše náklonnost a spolupráce by mohla být velmi přínosná, aby nám ve Fryštáku bylo společně hezky.

Michaela Nutilová
Michaela Nutilová