Menu Zavřeno

Michaela Nutilová, DiS.

člen zastupitelstva města Fryštáku

Přeji si, aby naše město vzkvétalo a lidé neměli obavu vyjádřit svůj názor, aby opět začali věřit, že to má smysl. Myslím, že politika by na malém městě měla být hlavně o slušné komunikaci mezi lidmi, o podpoře našeho městečka, bez postranních zájmů a NEÚPLATNÁ. Kvalitní život obyvatel města by měl být samozřejmostí, stejně jako možnost zapojení se do veřejného dění, tzv. občansky se angažovat či PARTICIPOVAT – významný trend dnešní doby.

Co mám za sebou

Jako sociální pracovnice se snažím smysluplně pomáhat lidem. Mám ráda přírodu a chovám se k ní ohleduplně. Již několik let se aktivně zajímám o veřejné dění ve Fryštáku (nejdříve jako občan, posléze jako zastupitel) a upozorňuji jak na věci, které se daří, tak na ty, které by mohly být jinak. V období 2018-2022 jsem se díky Vaší důvěře stala členkou Zastupitelstva Města Fryštáku. Naivně jsem doufala kolik toho dokážeme s dalšími dvěma kolegy změnit, ale cokoliv prosadit bylo převážně nad naše možnosti. Vzhledem k tomu, že jsme se jako 3 zastupitelé stali tzv. PRVNÍ FRYŠTÁCKOU OPOZICÍ, naše možnosti nebyly valné. Přesto jsme to nevzdávali a upozorňovali na věci, které jsme z odborného hlediska viděli jinak. I přes tyto neúspěchy se naše funkce OPOZICE ukázala jako nad míru důležitá. Stali jsme se pomyslnými HLÍDAČI, kteří sledovali poctivě podklady, které měli k dispozici, dohledávali informace a následně na ně upozorňovali. I přes rozdílné názory, jsme byli schopni s ostatními kolegy zastupiteli komunikovat slušně a případnou konstruktivní kritiku jsme vnímali jako možnost všech, podívat se na věci i z jiného úhlu pohledu.

Období 2018–2022

 • Krom toho, že ve Fryštáku naše rodina bydlí již 17 let a jsme tady rádi, snažím se aktivně přistupovat k místnímu dění a podílet se na některých věcech, které vnímám, že jsou pro město důležité.
 • Založila jsem společně s dalšími nadšenci neformální skupinu Přátel přírody, která se zajímá nejen o fryštáckou krajinu. Společně se nám díky svolení majitele pozemku podařilo vysadit stromořadí na Skalce (první vlaštovka).
 • Vyjela jsem sbírat zkušenosti společně s dalšími kolegy do Šardic na ekofarmu Petra Marady.
 • Zúčastnila jsem se setkání s právničkou Vendulou Záhumenskou týkající se územního plánování a několika dalších webinářů na téma modrozelené infrastruktury, stavebních zásad pro investory, ozdravení krajiny, apod.
 • Během prázdnin 2018 jsem do Fryštáku pozvala moderátora, nyní pedagoga, dříve starostu Říčan u Prahy Vladimíra Kořena a setkání s ním bylo velkou inspirací.
 • V roce 2020 se měla konat konference Zodpovědný přístup ke krajině ve 21.století, ale vzhledem k omezením se ji nepodařilo uskutečnit (zkusíme to znovu).
 • Organizuji sousedská setkání – Jarní nebo Podzimní slavnosti stromů v Dolní Vsi, dříve spojená s výsadbou lip svobody (2018), letos s Aukcí kamínků a břidlic (2022). Přeji si sousedská setkávání podpořit i v jiných místních částech.
 • Uspořádala jsem Workshop o odpadech a pozvala pana Staňku z MESOH do Fryštáku. V „odpadových workshopech“ bych také ráda pokračovala a propojila je v rámci osvěty i s místní školou.
 • Jsem aktivní rodič a přítel SRPŠ při ZŠ Fryšták a pomáhám na kulturních a sportovních akcích (Rodičovský ples, Barevný běh, dříve Školní blecha, …). Díky zapojení do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III, sbírám zkušenosti  jiných škol a z pohledu rodiče vnímám, že se věci dají dělat i jinak bez většího úsilí. Důležité je chtít.
 • V rámci spolku Fryšták dětem organizuji příměstské kluby pro děti ve spolupráci se zkušenými lektory.

Období 2014–2018

 • Ve volebním období 2014–2018 jsem byla členkou komise bytové, sociální a pro rodinu.
 • V roce 2015 jsem spolu s Helenou Uhříkovou iniciovala projekt Nadace Via – „Afrika, krásná horká veliká“, díky kterému vznikl sociální fond na naší ZŠ.
 • Spolupracuji na příměstských klubech pro děti během školních prázdnin za Fryšták dětem, z. s. (dříve Vlaštovky).
 • Jsem aktivní rodič v SRPŠ při základní škole, podpořila jsem otevření transparentního účtu SRPŠ, iniciovala jsem vznik rodičovských workshopů a jsem jejich koordinátorka, na kterých budeme s ostatními rodiči dále spolupracovat.
 • Spolupracuji s Městskou knihovnou – velký projektový den Karel IV. pro děti pátých tříd, památné stromy.
 • Spolu s jinými občany, kterým není lhostejná příroda, jsem vstoupila do jednání s radnicí ohledně neodůvodněného kácení stromů v některých případech.

Moje téma v rámci Akčního plánu:

Lepší životní prostředí ve městě a jeho okolí

V mém životě mě inspiruje…

Ráda se inspiruji od moudrých lidí, kteří něco prožili a dokázali a kteří se o své zkušenosti s pokorou dělí s ostatními. Od takových, kterým nestoupla sláva a moc „do hlavy“ a zůstali hlavně lidmi. Přála bych si být takovým pomyslným mostem pro naše městečko a přinášet sem nové věci. Ty, které na základě zkušeností jinde dobře fungují. Podle mě je také velmi důležité propojovat tradiční hodnoty s novými.

Moje přání Fryštáku do roku 2028

Máme veliké štěstí, že jsme v samém srdci Evropy. Fryštáku bych do budoucna přála, aby se tu lidem žilo spokojeně, radovali se ze života, navzájem si pomáhali a předsudky nechali zapomenuty v časech minulých. Aby se nám všem společně podařilo vytvořit místo pro život, kde se nám líbí a funguje to, oč nejvíc stojíme. Asi to nebude snadné, ale všechno jde, když jsou k tomu vhodné podmínky a správná koncepce v rukou schopných lidí. A právě ty chci i v budoucnu podporovat.