Menu Zavřeno

Michaela Nutilová, DiS.

člen zastupitelstva města Fryštáku

Mám velký zájem na tom, aby naše město vzkvétalo a lidé neměli obavu vyjádřit svůj názor, aby opět začali věřit, že to má smysl. Myslím, že politika by na malém městě měla být hlavně o slušné komunikaci mezi lidmi, o podpoře našeho městečka a kvalitního života v něm.

Co mám za sebou

Profesí jsem sociální pracovnice a snažím se smysluplně pomáhat lidem. Mám ráda přírodu a snažím se k ní chovat ohleduplně. Již několik let se aktivně zajímám o veřejné dění ve Fryštáku a snažím se upozorňovat jak na věci, které se daří, tak na ty, které by mohly být jinak.

  • Ve volebním období 2014–2018 jsem byla členkou komise bytové, sociální a pro rodinu.
  • V roce 2015 jsem spolu s Helenou Uhříkovou iniciovala projekt Nadace Via – „Afrika, krásná horká veliká“, díky kterému vznikl sociální fond na naší ZŠ.
  • Spolupracuji na příměstských klubech pro děti během školních prázdnin za Fryšták dětem, z. s. (dříve Vlaštovky).
  • Jsem aktivní rodič v SRPŠ při základní škole, podpořila jsem otevření transparentního účtu SRPŠ, iniciovala jsem vznik rodičovských workshopů a jsem jejich koordinátorka, na kterých budeme s ostatními rodiči dále spolupracovat.
  • Spolupracuji s Městskou knihovnou – velký projektový den Karel IV. pro děti pátých tříd, památné stromy.
  • Spolu s jinými občany, kterým není lhostejná příroda, jsem vstoupila do jednání s radnicí ohledně neodůvodněného kácení stromů v některých případech.

Moje téma v rámci Akčního plánu:

Lepší životní prostředí ve městě a jeho okolí

V mém životě mě inspiruje…

Ráda se inspiruji od moudrých lidí, kteří něco prožili a dokázali a kteří se o své zkušenosti s pokorou dělí s ostatními. Od takových, kterým nestoupla sláva a moc „do hlavy“ a zůstali hlavně lidmi. Přála bych si být takovým pomyslným mostem pro naše městečko a přinášet sem nové věci. Ty, které na základě zkušeností jinde dobře fungují. Podle mě je také velmi důležité propojovat tradiční hodnoty s novými.

Moje přání Fryštáku do roku 2028

Máme veliké štěstí, že jsme v samém srdci Evropy. Fryštáku bych do budoucna přála, aby se tu lidem žilo spokojeně, radovali se ze života, navzájem si pomáhali a předsudky nechali zapomenuty v časech minulých. Aby se nám všem společně podařilo vytvořit místo pro život, kde se nám líbí a funguje to, oč nejvíc stojíme. Asi to nebude snadné, ale všechno jde, když jsou k tomu vhodné podmínky a správná koncepce v rukou schopných lidí. A právě ty chci i v budoucnu podporovat.