Menu Zavřeno

Podnět k vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ Fryšták

Zastupitelé volební strany pro FRYŠTÁK společně předali 10.12.2018, na řádném zasedání zastupitelstva,  radě  podnět, aby vyhlásila konkurz na obsazení místa ředitele Základní školy Fryšták. Rada by měla písemně odpovědět do 30 dní, tedy 9.1.2019. Podnět zastupitelů je dostupný z níže uvedeného odkazu:

Podnět konkurz

Přílohou podnětu je rešerše informací, která je dostupná z níže uvedeného odkazu:

Rešerše informací

Zastupitelé dále předali Komisi školství, mládeže a tělovýchovy města Fryštáku návrh, aby zaujala stanovisko k podnětu, kterým zastupitelé iniciují u Rady vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele ZŠ Fryšták.  Návrh zastupitelů je dostupný z níže uvedeného odkazu:

Návrh konkurz komise