Menu Zavřeno

Žádost o informace I-2018

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsme složili slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva nebyly přijaté žádné naše návrhy nominací předsedů a členů výborů ze zákona, a prakticky tak nemáme možnost se řádně účastnit kontrolních procesů. Na podatelnu Městského úřadu Fryšták jsem odeslal první žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  V tomto náhradním režimu budeme zajišťovat nezávislou kontrolní činnost, i plnění vybraného okruhu bodů našeho akčního plánu, jejichž podstatou je transparentnost úřadu města, srozumitelnost jeho záměrů a činností.

Text žádosti je k dispozici z níže uvedeného odkazu:

zadost_o_informace_2018-I

Dne 7.11.2018 jsem přijal odpověď Městského úřadu Fryšták na Žádost o informace I-2018, v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úřad odpověděl včas, ve lhůtě dle zákona. Z šesti dílčích žádostí vyřídil čtyři (vyřídil dílčí žádosti 1,4,5,6; nevyřídil dílčí žádosti 2,3). Aktuálně běží  30-ti denní lhůta pro podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a informačního zákona. Lhůta vyprší 7. prosince 2018.

Text odpovědi Městského úřadu Fryšták ze dne 7.11.2018 je k dispozici z níže uvedeného odkazu:

MUF-STA-2796-2018-STA