Menu Zavřeno

Průběžná informace o přípravě cyklistické trasy R4, z Holešova do Zlína přes Fryšták

Předali jsme samosprávám – město Holešov, obec Přílepy, obec Martinice, obec Lukoveček, město Zlín, Zlínský kraj, průběžnou informaci o přípravě cyklistické trasy z Holešova do Zlína přes Fryšták. Sdělení mělo tento obsah:

„Rada města Fryštáku mě na svém zasedání zmocnila k jednání (za Fryšták)  ve věci realizace akčního plánu koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje, pro regionálně významnou trasu R4 (z Holešova do Zlína přes Fryšták). Snažím se tímto sdílet podstatné informace se zainteresovanými subjekty procesu přípravy.

Informace uvedené níže vzala Rada města Fryštáku usnesením na vědomí.

I.

Jako zmocněná osoba jsem si  vyžádal aktuální návrhy vedení trasy R4, respektive studii Cyklostezky a cyklotrasy na území mikroregionu Holešovska, a to u starosty obce Martinice. Studii přikládám jako přílohu.

Když shrnu stav dílčího situačního plánování regionálně významné trasy R4 v rámci mikroregionu Holešovska, na území mikroregionu Holešovska je zpracována studie, z Holešova po Fryšták, existují dvě varianty, jedna závisí na stavbě D49, druhá nikoliv. 

II.

Inicioval jsem jednání s kompetentním zástupcem Zlína, panem Michalem Čížkem, členem Rady města Zlína, se záměrem vyžádat si dílčí návrh vedení trasy R4 na území Zlína po extravilán Fryštáku, ve vazbě na studii mikroregionu Holešovska, a ve vazbě na dílčí situační studii města Fryštáku. Na návrh termínu jednání čekám,  jednání pan Čížek přislíbil – jakmile skončí nouzový stav.

S pozdravem,

Mgr. Roman Lauterkranc

člen Zastupitelstva města Fryštáku

Přehradní 223,Fryšták; tel: 603 807 543; email: rlauterkranc@gmail.com; ID: zucfs6r

 

Přílohy: 1) B1_sit_šir_vzt.pdf; 2) B2_situace_VAR1; 3) B3_situace_VAR2.“

Přílohy jsou dostupné z níže uvedených odkazů:

B1_sit_šir_vzt

Vzhledem ke kapacitnímu omezení našeho webu Vám rádi zašleme další podklady prostřednictvím úložiště, neváhejte si je vyptat zde:   rlauterkranc@gmail.com

Jejich datově omezené náhledy (bez čitelných detailů) jsou dostupné zde:

B2_situace_VAR1 tisk

B3_situace_VAR2 tisk

Další podklady (aktuální strategický plán Zlínského kraje charakterizující trasu R4 z Holešova do Zlína přes Fryšták) jsou dostupné zde:

1. Cyklokoncepce_navrh_09_12_2019_po PS final

2. Implementacni_cast_09_12_2019_po PS final

8854-ZlKraj600_DalkoveRegionalniTrasy_204x190

8854-ZlKraj100_DalkoveRegionalniTrasy_985x846_tisk

Vzhledem ke kapacitnímu omezení našeho webu Vám rádi zašleme další podklady, zpracované Zlínským krajem v této věci, prostřednictvím úložiště, neváhejte si je vyptat zde:   rlauterkranc@gmail.com