Menu Zavřeno

Plán investičních akcí města Fryštáku 2019

Zastupitelstvo města Fryštáku schválilo 30.1.2019 plán investičních akcí města Fryštáku 2019

Fotografie autentického podkladu z veřejné diskuze zastupitelstva: 

Pro přijetí rozpočtu a plánu investičních akcí jsem nehlasoval z následujících důvodů:

1) Rozpočet je schodkový, schodek činí 9 mil. Kč, tak vysoký schodek nemá odůvodnění; 2) plán investičních akcí se neopírá v dostatečné míře o dotační příležitosti, neschopnost dotačního managementu je řešena rozpočtovým schodkem; 3) plán investičních akcí nezohledňuje priority strategických cílů obce; 4) plán investičních akcí alokuje 12% výdajů na inženýrské poradenství – to chválím, ale chybí výslovná podmínka zpracování finančních plánů investice, tedy výchozích podkladů pro zadání inženýrského řešení; 5) plán investičních akcí obsahuje matematickou chybu ve výši 439 tis. Kč (9944000-9505180=438820); respektive je nesoulad mezi rozpočtem a plánem investičních akcí.

 

Analýza plánu investičních akcí 2019
Výdaje % rozpočtu akcí Možná dotace
Dopravní infrastruktura v obci, včetně parkování     7 647 000 Kč 32%  3 547 000 Kč*
Škola a školka     5 456 000 Kč 23%     2 840 400 Kč
Obnova vodovodů a kanalizací     2 358 000 Kč 10%
Poradenství – Zpracování projektové dokumentace, žádostí o dotace     2 913 180 Kč 12%
Nákup nové komunální techniky     1 800 000 Kč 7%
Investice na zlepšení vybavení radnice     1 460 000 Kč 6%
Nákup nových nemovitostí     1 270 000 Kč 5%
Kultura a opravy památek         587 000 Kč 2%
Opravy a investice do majetku obce         570 000 Kč 2%
Sport           60 000 Kč 0,3%
CELKEM   24 121 180 Kč 100%
* podíl dotace =< uvedená částka

Výpočty je možné zobrazit jako graf z níže uvedeného odkazu:

graf