Menu Zavřeno

Rada města Fryštáku navrhuje podání žaloby

Rada města Fryštáku dnes 3.12.2018 uveřejnila zápis ze svého prvního zasedání, ze dne 15.11.2018. Usnesením č. 1/2018/VIII/11b.a)  schválila podání žaloby. Termín stanovila na 23.11.2018.

Vzhledem k tomu, že zveřejněné usnesení rady není konkrétní, nebudeme jej zatím komentovat.

Citace z veřejného zdroje, dostupné z: <https://www.frystak.cz/files_tiny/rmf2018nova/rmf-01-2018-nova-anonusn.pdf>

U R 1/2018/VIII/11b.a)
RMF schvaluje podání žaloby města Fryšták a ZŠ Fryšták, okres Zlín, p. o., s cílem
dosáhnout omluvy a finanční satisfakce ve výši 30.000,- Kč za text uveřejněný v
předvolební tiskovině jedné z volebních stran v případě, že nedojde k omluvě a úhradě
mimosoudně.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2018/VIII/11b.a) bylo schváleno.
U R 1/2018/VIII/11b.b)
RMF zmocňuje zastupováním v této právní věci Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou,
advokátku se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2018/VIII/11b.b) bylo schváleno.
Termín: 23. 11. 2018
Zodpovídá: pí G. Najmanová, MBA