Menu Zavřeno

Mgr. Petra Rafajová

  Co mám za sebou

  Do Fryštáku na „Kvapilku“ jsem se přistěhovala na konci roku 2018. Jsem matka dvou dětí a není mi jedno, v jakém prostředí budou mé děti vyrůstat a v jakém stavu předá naše generace Fryšták svým dětem. Proto kandiduji do zastupitelstva Fryštáku.

  Celý svůj profesní život jsem prozatím zasvětila dotacím. Oblast dotací jsem si mohla vyzkoušet ze všech různých pozicí. Připravovala jsem i realizovala projekty, účastnila se výběrových komisí. Zpracovávala jsem žádosti o dotaci pro veřejnou správu, podnikatelský i neziskový sektor. Investiční i neinvestiční. A po rodičovské dovolené v tom dále pokračuji. Mé zkušenosti v této oblasti bych chtěla přenést i do Fryštáku.

  Moje téma v rámci Akčního plánu

  Využití dotací pro rozvoj Fryštáku

  V mém životě mě inspiruje

  Momentálně jsou to mé děti.

  Moje přání Fryštáku do roku 2028

  Přála bych Fryštáku, aby se rozvíjel směrem, který bude respektovat potřeby svých obyvatel a zároveň v co největší míře zachoval jedinečnost fryštácké krajiny.