Menu Zavřeno

Mgr. Roman Lauterkranc

člen zastupitelstva města Fryštáku

Chci změnit politickou kulturu Fryštáku. Získat další inspirující lidi. Docílit několika klíčových investic a odstoupit dřív, než propadnu pocitu nenahraditelnosti.

Co mám za sebou

Pracuji jako ekonom. Jsem jednatel obchodní korporace.

Nejsilnější okamžiky života jsem prožil a prožívám jako otec čtyř dětí a manžel. V takto početné rodině se prakticky nelze nudit.

Nejzábavnější povolání mého života byla: vysokohorský nosič ve Vysokých Tatrách, zastupující velitel osmdesáti členné roty Romů, publicista a režisér veřejnoprávní televize, krizový ředitel skláren, analytik efektivity podniků v Ruské federaci a na Ukrajině.

Moje téma v rámci Akčního plánu:

Kvalitní infrastruktura nejen pro auta

V mém životě mě inspiruje…

Rudyard Kipling & Winston Churchill

Moje přání Fryštáku do roku 2028

Přeji Fryštáku, aby jeho podobu vždy ovlivňovali schopní a slušní odborníci.

Přeji Fryštáku, aby to, co se v něm děje, nebo se dít chystá, bylo pro všechny lidi srozumitelné, dostupné, dostatečně ilustrativní. Aby jsme o budoucnosti mohli společně přemýšlet, vyjádřit svůj názor. Měli k tomu potřebný čas a klid. A když někdo názor vyjádří, třeba i nespokojenost, aby byl brán vážně, v úctě. Takovou otevřenost přeji Fryštáku.

Přeji Fryštáku, aby se jeho tvořiví a schopní občané neodvraceli od politiky. Aby měli chuť přicházet s myšlenkami, podněty, a realizovat projekty zacílené ve prospěch města.