Menu Zavřeno

Marie Jedličková

  Pro lepší porozumění mezi různými vrstvami lidí.

  Co mám za sebou

  Jsem aktivní seniorka a předsedkyně klubu důchodců ve Fryštáku, kde organizuji volnočasové aktivity pro důchodce např. turistické pochody, výlety na zajímavé akce a místa a zapojují se do dalších akcí ve Fryštáku – Vodění medvěda, Aprílové škobrtání a jiné. A také ještě stíhám cvičit taiči.

  Moje téma v rámci Akčního plánu:

  Zapojení seniorů do dění v městě Fryštáku a zmapování jejich potřeb

  V mém životě mě inspiruje…

  Moje rodina

  Moje přání Fryštáku do roku 2028

  Spokojené a klidné město