Menu Zavřeno

Ing. Hana Černá

  Už jsem se nemohla dívat zpovzdálí, co se ve Fryštáku odehrává (neúcta k spolupracovníkům, k občanům města, nerespektování názorů druhých…).

  Co mám za sebou

  Mám dvě děti a pět vnoučků. Po ukončení vysoké školy jsem pracovala v Okresním ústavu sociálních služeb Zlín po dobu 8 let, který jsem opustila z funkce ředitelky. Založili jsme firmu Simcar, která je dealerem vozů Suzuki do dnešního dne. V letech 1998–2006 jsem byla členkou městského zastupitelstva Fryštáku. Mým koníčkem zůstala láska k autům a taky mám ráda práci s lidmi a pro lidi.

  Moje téma v rámci Akčního plánu:

  • Ochrana památek města (krásný kamenný most v Dolní Vsi)
  • Odpadové hospodářství (zkvalitnění nakládání s odpady)
  • Vybudování lesoparku (Fryšták Lukovské – směr k Dolní Vsi)

  V mém životě mě inspirují…

  Mým vzorem jsou moji rodiče, kteří po celý život tvrdě pracovali a hlavně se zasloužili o mé vzdělání.

  Moje přání Fryštáku do roku 2028

  • hodně zeleně a dostatek vody
  • efektivní využití všech „kostlivců“ na území města: stará zbrojnice, kotelna, sokolovna, Hrubá hospoda, kinosál
  • krásný areál Žaba, který nám všichni budou závidět