Menu Zavřeno

Bc. Dita Rubešová

  Naskytla se mi možnost stát u zrodu „nových Fryštáckých dějin“, tak jsem ji ráda využila.

  Co mám za sebou

  Momentálně jsem hlavně pracující trojmatka. Kromě péče o rodinu mě baví objevování smyslu života, vesmíru a vůbec.

  Moje téma v rámci Akčního plánu:

  Životní prostředí

  Moje přání Fryštáku do roku 2028

  Spokojené obyvatele všech věkových kategorií. A mnohem více zeleně!