Menu Zavřeno

Projekty našich členů

Petice „Žaba“ – Informace a dokumenty

Přečtěte si dokumenty a články k Petici za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku.

Chceme podporovat konstruktivní diskuzi o tomto tématu. Chceme dávat prostor všem názorům, zároveň však chceme stavět na faktech a doložených informacích.

Cyklostezka Zlín–Fryšták – Informace a dokumenty

Prohlédněte si dokumenty k možným variantám řešení cyklodopravy do Fryštáku.

Sounds of Kotelna

Cílem je postarat se o netradiční kulturní program Fryštačanům a lidem z okolí a začínajícím nadějným kapelám dát možnost koncertovat.