Menu Zavřeno

Filip Kamenář

  Události, které se odehrály poslední dobou ve Fryštáku, hlavně spory ohledně Žaby, mě motivovaly začít dělat i něco víc než číst Fryštacké listy.

  Co mám za sebou

  Momentálně studuji VUT v Brně, konkrétně obor teleinformatika. Zároveň jsem nastoupil do zaměstnání a pracuju jako správce sítě v softwarové firmě. Mám rád veškeré sporty a jsem pro každou srandu 🙂

  Moje téma v rámci Akčního plánu:

  Rád bych zůstal u svého oboru, což je informatika. Chtěl bych zlepšit dostupnost kvalitní datové infrastruktury, aspoň tam, kde je to stále ještě možné. Viz nové chodníky ve Fryštáku bez jediného datového kabelu! Rovněž bych se chtěl zasadit o zlepšení sportovního vyžití, zejména prosazení cyklostezky.

  Moje přání Fryštáku do roku 2028

  Vyřešenou cyklostezku Zlín-Fryšták-Holešov. Kulturní akce zpět na Žabě, případně v parku. Zrekonstruované náměstí. Spokojené obyvatele a méně konfliktů na radnici.