Menu Zavřeno

Bc. Kristýna Kopecká

  Mám pocit, že naše radnice potřebuje injekci nových myšlenek a podnětů, které přinesou lidé s jiným úhlem pohledu. Byť to budou lidé, kteří „neholdují“ politice jako takové, ale přinesou s sebou vítr myšlenek a plánů k rozvoji společného Fryštáku.

  Co mám za sebou

  Jsem zdravotní sestra v KnTB a.s. a u místního pana zubaře. Dvanáct let jezdím na letní dětské tábory jako zdravotník. Při své práci potřebuji, aby měla smysl a mě i druhé někam posunula. Snažím se být co nejohleduplnější k přírodě i sobě samé.

  Moje téma v rámci Akčního plánu:

  Hospodaření s odpady, boj za naši zeleň, ochrana přírody, otevřenost radnice občanům.

  V mém životě mě inspiruje…

  Inspirací je mi úspěch lidí, kteří svou činností pozitivně ovlivnili dění ve světě. Zejména ve sféře „zeleného boje“.

  Moje přání Fryštáku do roku 2028

  Prosperitu, otevřenost radnice občanům, rozvíjející se lokální hospodářství, krásnou zeleň a život v souladu s přírodou, ne na její úkor.